Pripravované aktivity
Národný výbor Medzinárodnej obchodnej komory Slovenskej republiky
Čo je MOK Ciele a činnosti NV MOK SR Členstvo v NV MOK SR Orgány NV MOK SR

 

Národný výbor Medzinárodnej obchodnej komory Slovenskej republiky (NV MOK SR)

Gorkého 9

Bratislava

816 03

Slovenská republika

 

predseda NV MOK SR:                    Doc. Ing. Peter Mihók, Csc.

                                                           Tel.:     02 5413 1228

                                                           Fax:      02 5413 1159

                                                           E-mail: iccnc@icc-nc.sk

 

generálny tajomník NV MOK SR:    Ing. Martin Hrivík

                                                           Tel.:     02 5413 1228

                                                           Fax:      02 5413 1159

                                                           E-mail: iccnc@icc-nc.sk 

 

tajomník NV MOK SR:                     Ing. Darina Knapiková

                                                           Tel.:     02 5413 1136

                                                           E-mail: iccnc@icc-nc.sk

 


© Slovenská obchodná a priemyselná komora
Webmaster