Pripravované aktivity
Národný výbor Medzinárodnej obchodnej komory Slovenskej republiky
Čo je MOK Ciele a činnosti NV MOK SR Členstvo v NV MOK SR Orgány NV MOK SR

Národný výbor Medzinárodnej obchodnej komory Slovenskej republiky (NV MOK SR)

Grösslingová 4

Bratislava

816 03

Slovenská republika

predseda NV MOK SR:Doc. Ing. Peter Mihók, Csc.

Tel.: 02 5413 1228

E-mail: iccnc@icc-nc.sk

generálny tajomník NV MOK SR:Ing. Martin Hrivík

Tel.: 02 5413 1228

E-mail: iccnc@icc-nc.sk

tajomník NV MOK SR:Ing. Darina Knapiková

Tel.: 02 5413 1136

E-mail: iccnc@icc-nc.sk

 


© Slovenská obchodná a priemyselná komora
Webmaster