Pripravované aktivity
Národný výbor Medzinárodnej obchodnej komory Slovenskej republiky
Kontaktné informácie na NV MOK SR Čo je MOK Členstvo v NV MOK SR Orgány NV MOK SR

 

a) podporovať medzinárodný obchod, služby a investície, eliminovať prekážky v medzinárodnom

    obchode

b) podporovať systém trhového hospodárstva

c) posilňovať hospodársky rast rozvinutých a rozvíjajúcich sa ekonomík

d) reprezentovať slovenské podniky z oblasti obchodu, priemyslu a profesionálnych služieb v rámci

    medzinárodného spoločenstva

e) koordinovať aktivity slovenskej podnikateľskej sféry a reprezentovať jej záujmy v rámci rokovaní

    s národnými a medzinárodnými organizáciami v oblastiach týkajúcich sa medzinárodného obchodu

f) vyberať a nominovať delegáta prípadne jeho zástupcu do Svetovej rady ICC  („International

    Chamber of Commerce“) a expertov zo Slovenskej republiky do rôznych komisií a pracovných

    skupín ICC a medzinárodného rozhodcovského súdu ICC

g) organizovať regionálne a národné stretnutia, zasadnutia a podobné akcie

h) zabezpečovať propagáciu svojej činnosti a ICC v Slovenskej republike, udržiavať vzťahy

    s medzinárodným sekretariátom ICC

i)  informovať svojich členov o výsledkoch práce ICC

j) dodržiavať Štatút ICC

 


© Slovenská obchodná a priemyselná komora
Webmaster