Medzinárodná obchodná komora Slovensko

Kontaktné informácie

Medzinárodná obchodná komora Slovensko (MOK Slovensko)
Grösslingová 4
816 03 Bratislava
Slovenská republika


predseda MOK Slovensko: Dr. h. c. doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
č. tel.: +421 2 5413 1228
e-mail: iccnc@icc-nc.sk


generálny tajomník MOK Slovensko: Ing. Martin Hrivík
č.tel.: +421 2 5413 1228
e-mail: iccnc@icc-nc.sk


tajomník MOK Slovensko: Daniela Širáňová
č. tel.: +421 2 5443 3272
e-mail: iccnc@icc-nc.sk